SURP ASDVADZADZİN ERMENİ KİLİSESİ


Haritada Gör

Surp Asdvadzadzin Kilisesi Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, Beşiktaş merkezde, İlhan Sokak’ta yer alır. Asdvadzadzin Gregoryen Ermeni Kilisesi’nin tam adı, Kud Dıpo Surp Asdvadzadin Kilisesidir (Aziz Meryem Ana’nın sandukasının bulunuşu). Bugünkü kilise saray mimarı Garabet Amira Balyan tarafından 1838 yılında inşa edilmiştir.

Abbas Ağa Mahallesi’nde yer alan bu kilisenin yerinde daha önceleri 1681-1684 tarihleri arasında yapılmış ahşaptan bir şapel bulunuyordu. Bu şapelin Sultan III.Mustafa döneminde yıkıldığı anlatılmaktadır.

Doğu - batı ekseninde kapalı haç planında inşa edilmiş olan Asdvadzadzin kilisenin plan şeması kubbeli bazilikadır. Dışarıdan kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. İçeride ise ortada, pandantiflerle geçişin sağlandığı bir kubbe ve yan kollarda tonozlar kullanılmıştır. İç mekanda neogotik detaylar göze çarpar. Kubbeyi taşıyan gömme yivli sütunlar, korint başlıklıdır. Narteksli ve galerili kilisenin, kuzeybatısında galeriye çıkış merdivenleri bulunur. O dönemde kiliselerin kubbeli olması yasak olduğu halde, (muhtemelen mimarı Garabed Balyan'ın nüfuzu sayesinde) kubbeli olarak inşa edilmiştir. Kubbesindeki ışınlar içerisinde “HS” (Hisus=İsa), “KS”(Krisdos=Mesih), “DR”(Der=Rab), “AZ”(Asdvadz=Tanrı) kelimelerinin kısaltılmış rumuzları vardır.

Surp Asdvadzadzin Kilisesi Apsisin güneydoğusunda koroya ayrılmış mekan, kuzeydoğusunda ise vaftizhane yer alır. Kilisenin tavan konstrüksiyonundaki, kare, dikdörtgen ve haç biçimli kasetler, rozet ve bitki motifleriyle tezyin edilmiştir. Sunağı meydana getiren sütunlar iyon tarzında olup, başlıkları altın varaklıdır. Meryem, İsa, azizler ve İncil yazarlarının tasvir edildiği büyük boy yağlıboya resimler, saray ressamı Umed Beyzad (1809-1874) tarafından yapılmıştır.

Kilisenin dış mimarisi iç mekana göre oldukça yalındır. Batı cephesinin üst bölümünde, geniş kemerli ve üç bölümlü bir pencere yer alır. Ayrıca girişten naosa geçişi sağlayan kapının demir parmaklıkların işçiliği de dikkat çekicidir.

Kilisenin dış duvarı altında Osmanlı devlet adamlarından Artin (Dadyan) Paşa’nın 1901 tarihli mezar lahdi bulunmaktadır.

Beşiktaş Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, 1987’de geniş kapsamlı bir onarım geçirmiş; bu çalışmalarda, içi ve dışı boyanmış, ahşap sunağı altın varakla kaplanmıştır. Kilise halen ibadete açıktır.


Lütfen yazımızla ilgili yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın! Yapacağınız yorumlar ve sosyal medya paylaşımları, sitemize destek olacağı gibi size daha güncel ve faydalı bilgiler aktarmamızı sağlayacaktır. Elinizde bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi veya fotoğraf varsa, yorum kısmından bizimle paylaşabililirsiniz.Bu yazımız hakkında yorum yapınız