GAZİ OSMAN PAŞA ÇEŞMESİ


Haritada Gör

Gazi Osman Paşa Çeşmesi Beşiktaş’ta Serencebey Yokuşu ile Şair Nafi Sokağı’nın kesiştiği köşede yer alır. Çeşme, altı satır üzerine celi sülüs hatla yazılmış, H.1307 /M.1891 tarihli, üç beyitlik kitabesinden anlaşıldığına göre, burada konağı bulunan Plevne Fatihi Gazi Osman Paşa’nın (1832 –1900 ) hayratıdır. Teknesi ve aynataşı mermerdendir. Aynatışı, altı köşeli bir yıldızla taçlandırılmış, oymalı bir tezyinata sahiptir.

Ayna taşına kazılmış bulunan kitabesi şöyledir:
“ Bende-i Şah-ı cihan safderi Gazi Osman”
“ Ya’ni Mabeyn-i Hümâyun Müşîri hâlâ”
“Yine bir çeşme-i nev kıldı binâya himmet”
“ Celb içün Şâh-ı Hâmid-üş-şiyeme hayr duâ”
“ Geldi tarihini bir teşne-leb ildi işrâb”
“ Âb-ı nâb eyledi icrâ yine Osman Pâşa”


Lütfen yazımızla ilgili yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın! Yapacağınız yorumlar ve sosyal medya paylaşımları, sitemize destek olacağı gibi size daha güncel ve faydalı bilgiler aktarmamızı sağlayacaktır. Elinizde bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi veya fotoğraf varsa, yorum kısmından bizimle paylaşabililirsiniz.Bu yazımız hakkında yorum yapınız