EKMEKÇİBAŞI ALİ AĞA CAMİİ


Haritada Gör

Ekmekçibaşı Aliağa Camii Mescit, Beşiktaş Vişnezade Mahallesinde, Spor Caddesinden yukarı çıkarken sağda Enis Akaygen Sokak’ta (Eski Dibekçi Kamil Sokak) yer alır.

Banisi, Fatih’in Ekmekçibaşısı Ali Ağa’dır. Ali Ağa’nın bu mescit haziresinde bulunan kabir taşında 1485 tarihi vardır.

Mescit Fatih devrinde yapılmış, M-1860 yılında Sultan Abdülmecit’in kızlarından Refia Sultan tarafından yeniden ihya edilmiştir. Aslı ufak ahşap bir binadır.

Mescit, “Dibek Camii” adıyla da bilinmektedir. Ana mekanı 7,5 x 7,5 metre boyutlarında düz kare planlı olan bu mescit son yıllarda yapılan ekler ve onarımlar sonucu tamamen değişmiş ve yenilenmiştir. Aslı ahşap olan yapı günümüzde tamamen kagirdir. Orijinal mimarisini tamamen yitirmiştir.

1965 yılında minaresi yenilenmiş, kıble yönündeki müezzin meşrutası kagire dönüştürülmüştür. İmam meşrutası mescidin karşısında iki katlı ahşap bir bina iken, o da son zamanlarda yıkılarak yerine iki katlı bir lojman yapılmış. Birinci kat olan bölümü natamam olup kullanılmamaktadır.

Dört kagir duvar üzerine kiremitli ahşap çatı ile örtülü olan mescide, sokaktan açılan bir kapı ile önce ayakkabılık sofasına girilir. Burada üç kapı vardır. Girişin karşındaki küçük kapı ders odasına açılmaktadır. Bugün bu oda imam odası olarak kullanılmaktadır. Soldaki küçük kapı kadınlar mahfiline çıkan merdivenlere, sağdaki büyük kapı ise asıl ibadet mekanına açılmaktadır. Harimde (ibadet sahnında) sağlı sollu iki maksure mevcuttur. Bu maksurelerin üstünde kafesli kadınlar mahfili bulunmaktadır. İki yan duvarlarla mihrap duvarında ikişer pencere ile kadınlar mahfilinde de sokağa bakan iki pencere bulunmaktadır.

Ahşap tavanlı harim bölümündeki mihrap, minber ve kürsü orijinal değildir. Mihrap ve vaaz kürsüsü fayansla kaplı, minber ahşaptandır.

Dışarıya taşkın mihrabına bitişik hazire küçük bir bahçe görünümündedir. Minare betonarme ve mescidin orta hizasına yakın bir yerinde caminin sağında, sokağa bakan kısmındadır.

Hadikatü-l Cevami’de H. Ayvansarayi ve Mir’at-ı İstanbul’da M.Raif Ali Ağa’nın mezarının nerede olduğunun bilinmediğini yazmaktadırlar.

Mescit M – 1860’da Refia Sultan tarafından yenilendiğine göre öyle zannederiz ki mescidin ilk banisi, Ali Ağa’nın adına bir taş, vesile-i rahmet olmak üzere 1860 da Refia Sultan tarafından konmuş olacaktır. Bu takdirde Ali Ağa’nın kabri sembolik bir mezardır.

Aynı hazirede mescidin imamlarından El-Hac Hafız Mustafa Zihni Efendi’nin de kabri bulunmaktadır. 1322 (1906)da 110 yaşında vefat etmiş olan bu zat bu mescitte bir asra yakın( 80 sene) imamlık yapmıştır.

Banisinin kabri, kıble yönünde bulunan kabristanda, yola en yakın sırada ortada, başında yuvarlak dikme mezar taşlı olandır.


Lütfen yazımızla ilgili yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın! Yapacağınız yorumlar ve sosyal medya paylaşımları, sitemize destek olacağı gibi size daha güncel ve faydalı bilgiler aktarmamızı sağlayacaktır. Elinizde bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi veya fotoğraf varsa, yorum kısmından bizimle paylaşabililirsiniz.Bu yazımız hakkında yorum yapınız