BARBAROS HAYREDDİN PAŞA TÜRBESİ


Haritada Gör

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi Gerçek Adı Hızır Reis olan Barbaros Hayreddin Paşa, 1466 yılında Midilli Adası’nda doğmuştur. Hızır Reis’in ağabeyi Oruç Reis, kardeşi İlyas ile birlikte deniz ticareti yaparken Rodos Şövalyeleri’ne esir düşmüştür. Serbest kaldıktan sonra yaşadığı olaydan çok etkilenen Oruç Reis, tüccarlığı bırakıp korsan olmaya karar verdi. Kardeşi Hızır Reis de ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz Kıyılarına akınlar düzenleyip ganimetler elde ettiler. Cerbe adasını üs olarak kullanan Hızır Reis ve ağabeyi Oruç Reis’in ünü kısa sürede bütün Akdeniz’e yayıldı.

Hızır Reis ve Oruç Reis 1516’da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi, hediye olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim’de verdiği desteğin bir göstergesi olarak bu iki kardeşe çeşitli hediyeler gönderdi.

Hızır ve Oruç Reis, korsanlıkla yetinmeyip Kuzey Afrika’da toprak edinmeye başladılar ve 1516 yılında İspanyollara karşı savaşarak Cezayir’i denetimleri altına aldılar. Oruç Reis Cezayir hükümdarı ilan edildi. Ertesi yıl İspanyollar Araplarla birleşerek Cezayir’i geri almak istediler. Bu savaşta Oruç reis hayatını kaybetti. Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak kendisine bağlılığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim de Hızır Reis’i Cezayir Beylerbeyiliği’ne atadı. Osmanlı adına birçok savaşa katılan ve bunlardan zaferle ayrılan Hızır Reis Akdeniz’i Bir Osmanlı gölü haline dönüştürmüştür.

Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi Yavuz Sultan Selim vefat ettikten sonra tahta geçen, Kanuni Sultan Süleyman’ın Almanya seferi sırasında Andrea Doria’nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç durumda bırakmıştır. Bunun üzerine Sultan Süleyman, Hızır Reisi 1533’te İstanbul’a çağırarak, Osmanlı donanmasının başına geçirip Kaptan-ı Deryalık unvanını vermiştir. Bu tarihten sonra da sayısız zaferler kazanarak adını Osmanlı İmparatorluğunun tarihine yazdıran Hızır Reis, 1546 yılında vefat etmiştir.

Hızır Reis, saçlarının ve sakallarının kızıl olmasından dolayı, Avrupalılar tarafından İtalyancada “kızıl sakal” anlamına gelen Barbarossa diye tanınırdı. Kanuni Sultan Süleyman’ın kendisine Hayreddin ismini takmasıyla birlikte Barbaros Hayreddin Paşa olarak anılmaya başlanmıştır.

21 Eylül 1534 yılında bizzat kendisi tarafından yazdırılmış Barbaros Vakfiyesi’nde Beşiktaş’taki medrese yanına yaptırdığı türbeye defnedilmesini ve kabrinin üzerinde kandil yakılmasını vasiyet etmiştir. Mimar Sinan tarafından 1541 yılında, Osmanlı klasik mimarisine uygun bir türbe inşa edilmiştir. Kesme taştan, sekizgen planlı olarak yapılmış ve kubbesi sekizgen kasnak üzerindedir. Kapı önündeki revak, mermer iki sütunla taşınan sivri kemer üzerine çapraz tonozun oturtulmasıyla oluşturulmuştur. Türbenin yedi cephesinde iki sıra halinde toplam 14 pencere bulunur. Pencere üstü ve kubbesi kalem işleriyle bezelidir. Sandukasının üzerinden sarkan ve üzerinde Zülfikar resmi bulunan yeşil bir bayrak asılıdır. Türbenin içinde Kaptan-ı Derya Cafer Paşa, Cezayirli Hasan Paşa, Barbaros'un oğlu ve eşi Bala Hatun’un mezarları da yer alır.


Lütfen yazımızla ilgili yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın! Yapacağınız yorumlar ve sosyal medya paylaşımları, sitemize destek olacağı gibi size daha güncel ve faydalı bilgiler aktarmamızı sağlayacaktır. Elinizde bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi veya fotoğraf varsa, yorum kısmından bizimle paylaşabililirsiniz.Bu yazımız hakkında yorum yapınız