AHMET TURANİ TÜRBESİ


Haritada Gör

Ahmet Turani Türbesi Onuncu yüzyılda yaşamış bir Bizans komutanıdır. Bizans’ın yiğit kılıcı olarak bilinir. Giriştiği müsabakalarda kendisi lehine “Hammer, Hammer” (çekiç) diye tempo tutulduğu için, "Hammer Usta" diye anılır.

Rivayet o dur ki; 984 yılında Malatya civarında, Emevilerle Bizanslılar arasında yapılan savaşta Seyyid Battal Gazi ile karşılaşmıştır. Battal Gazi ile giriştiği güreş müsabakası 2 gün boyunca sürmüş ve müsabakanın galibi olmamıştır. Bu müsabakanın rövanşı olarak giriştikleri bir güreşte Battal Gazi’ye yenilince, orada diz çöküp kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olur. Ahmet Turani ismini kendisine Battal Gazi vermiştir. O güne kadar Cafer Gazi diye anılan Battal Gazi’nin ismini de, Ahmet Turani yani, Hammer Usta "Battal" koymuştur.

Mezarı Dolmabahçe’den Beşiktaş istikametine doğru giderken, Swiss Otel’in bahçe duvarının hemen bitiminden Maçka istikametine çıkan sokakta, Swiss Otel personel girişinin yanındadır. Mezarında asılı kitabede şöyle yazıyor…”Ahmet Turani Hazretleri onuncu yüzyılda yaşamıştır. Bizans Ordusunda kumandan olarak görev yaparken 984 yılında Malatya civarında, Emeviler’le Bizanslılar arasında yapılan savaşta, Seyyit Battal Gazi ile karşılaşmıştır. Çetin bir çarpışmadan sonra da dost olmuşlardır. Bir süre sonra Müslüman olmuş ve Ahmet adını almıştır. Sonraları Battal Gazi ile birlikte birçok savaşa katılmış, Ahmet Turani Türbesi İstanbul kuşatmalarından birinde şehit düşmüş ve şehit olduğu yerde defnolmuştur. Bir gece Sultan Abdülmecit Han, rüyasında Ahmet Turani Hazretlerini görmüş, “Sultanım! yıllardan beri burada sıkılıyorum kurtar beni” demesi üzerine, türbesi buraya nakledilmiştir.” Kitabede bahsedilen nakledilme Dolmabahçe Sarayı'nın Kuşluk Bahçesi’nden buraya olmuş. Süheyl Ünver’e göre, saray personelinin arasında yaygınlaşan inanca göre Ahmet Turani’nin bedeni sarayın kuşluk bahçesinde kesik başı ise bahsettiğimiz türbenin olduğu yerde idi (vakıf kayıtlarında Baba Sungur Zaviyesi olarak geçer) ve Sultan Abdülmecid tarafından bedeni kesik başın olduğu kısma nakledilmiştir.

Türbenin hemen altında bir ayazma var. Kırk Azizler Ayazması olarak biliniyor. Ahmet Turani Türbesi Rumcada kutsal yer anlamına gelen “hagiasma” kelimesinin Türkçe’de aldığı biçim olan ayazma Ortodokslarca bir aziz ya da azizeye adanmış su kaynakları için kullanılmıştır. Şifalı olduğuna inanılan bu su kaynaklarını içine alan kileseler inşa edildiği gibi ayrı yapıları olan ayazmalar da vardır. Burada bu ayazmanın bulunması “Hammer Usta” ya olan hürmetten olabileceği belirtiliyor.


Lütfen yazımızla ilgili yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın! Yapacağınız yorumlar ve sosyal medya paylaşımları, sitemize destek olacağı gibi size daha güncel ve faydalı bilgiler aktarmamızı sağlayacaktır. Elinizde bu yapı ile ilgili daha fazla bilgi veya fotoğraf varsa, yorum kısmından veya iletişim sayfamızdan bizimle paylaşabililirsiniz.Bu yazımız hakkında yorum yapınız